fbpx

Merkemidler

Veimerkemaling

Egner seg på middels traffikerte områder.

ParkLines importerer veimerkemaling direkte fra fabrikker i Sverige, Tyskland og Norge. Vi benytter oss kun av de beste produktene, beregnet for nordiske forhold og malingen kan produseres i de fleste Ral koder.

Parklines har forskjellige malemaskiner som sprøyter ut veimerkemalingen med skarpe rette kanter, tykkelse ca 350 my.

Vi lagerfører forskjellige typer veimerkemaling. Avhengig av underlaget velger vi den best egnede malingen, om nødvendig primer vi i forkant.

Prefabrikert termoplast

Egner seg på middels til sterkt traffikerte plasser.

ParkLines importerer Prefabrikert termoplast(Premark), direkte fra fabrikk i Danmark , vi lagerfører de fleste produktene. Premark er tilpasset og egner seg meget godt for nordiske forhold. Produktet er også klassifisert ihht Statens Vegvesens holdbarhetsklasse 1. Slitesjiktet er 2,5 mm.

Produktet legges ut og smeltes ned med en propanbrenner. Meget godt vedheft på ny asfalt. På gammel asfalt eller betongdekke, anbefales priming av underlaget.

Premark har et bredt spekter av produkter, det meste innen symboler, tall, bokstaver, logoer og skilt i alle varianter, samt linjer i forskjellige bredder. Produktene produseres i de fleste Ral koder. Parklines importerer også Prefabrikert Termoplast formet som slanger, spill, leker, paradiser med mer.

Termoplast fra kjele/gryte

Egner seg på sterkt traffikerte plasser.

ParkLines kjøper Termoplast i småsekker direkte fra fabrikk i Norge.

Parklines merker opp parkeringsplasser, kjørelinjer, gangfelt, fartshumper og lignende, med Termoplast. Termoplasten blir utlagt manuelt med «skoper» i en tykkelse på inntil 3 mm. Produktet er klassifisert ihht Statens Vegvesen holdbarhetsklasse 1.