Oppmerking for
Alle Prosjekter!

Vi Merker Opp

icon_road_

Veier

For å kunne tilby best mulig resultat for kunder har vi hentet inn de mest slitesterke produktene fra Tyskland og Sverige, samt at vi også får veimaling av høy kvalitet fra Norge.

icon_parking_

Parkeringsplasser

En godt oppmerket parkeringsplass gir en bedre utnyttelse, og er ofte førsteinntrykket for kunder/besøkende til Deres virksomhet.

 

icon_playground_

Skolegårder

En godt oppmerket parkeringsplass gir en bedre utnyttelse, og er ofte førsteinntrykket for kunder/besøkende til Deres virksomhet.

 

icon_airport_

Større Prosjekter

En godt oppmerket parkeringsplass gir en bedre utnyttelse, og er ofte førsteinntrykket for kunder/besøkende til Deres virksomhet.

 

omoss

Vi er ParkLines

ParkLines holder til på Vear utenfor Tønsberg. Primært er nedslagsfeltet vårt det sentrale Østlandet.  Men vi påtar oss også jobber lenger unna dersom arbeidsmengden er stor nok.

ParkLines påtar oss store og små oppdrag , fra små butikker og borettslag til store entreprenører – kjøpesentre – flyplasser og havneterminaler.

ParkLines har over 350 kunder, og lang erfaring innen oppmerking. Vi benytter oss kun av de beste produktene beregnet for nordiske forhold.

ParkLines er også sertifisert i START BANK med Id-nr: 140179

Referanser

ebb697071ce37ecb66cd96f69b4c7998e8318bce

ParkLines var meget dyktige. Det var tydelig at ParkLines hadde god kjennskap til faget, forteller Lingelem. Han forteller også at arbeidet gikk fort, og at ParkLines arbeidet nesten kontinuerlig i 72 timer. Arbeidet ble utført på kun tre dager, og omfatter over 800 rettstilte p-plasser fordelt på 27 seksjoner, handicap-plasser, samt merking av kjøremønster ved inngangsparti.

Torger Lingelem

Torp Sandefjord Lufthavn

rygge

ParkLines fikk oppdraget med å merke opp ca 600 nye p-plasser ved Rygge Flyplass høsten 2011. Oppdragsgiver var Lyshaugen Entreprenør AS.

Lyshaugen Entrepenør

Moss lufthavn, Rygge

havnelogo

ParkLines fikk oppdraget med å merke opp den nye havneterminalen i Langesund sommeren 2013. Oppdraget var 2 delt, Oppdragsgiver for første trinn var Skanska Norge AS, andre del ble utført for Grenland havn IKS.

Grenland Havn IKS

Langesund Havneterminal

havnelogo

ParkLines fikk oppdraget med å merke opp den nye havneterminalen i Langesund sommeren 2013. Oppdraget var 2 delt, Oppdragsgiver for første trinn var Skanska Norge AS, andre del ble utført for Grenland havn IKS.

Grenland Havn IKS

Langesund Havneterminal