fbpx

Oppmerking på hele Østlandet

Vi merker opp

icon_road_

Veier

På offentlige veier merker vi all tverrgående veimerking som vikelinjer - gangfelt - fartshump - piler og stopplinjer.

icon_parking_

Parkeringsplasser

En godt oppmerket parkeringsplass gir en bedre utnyttelse, og er ofte førsteinntrykket for kunder/besøkende til Deres virksomhet.

icon_playground_

Skolegårder

Vi merker opp skolegård / barnehager og andre dekorative behov. Morsomme spill / paradiser og sjakk i forskjellige størrelser.

icon_airport_

Større prosjekter

ParkLines har erfaring med oppmerking av havne / ferge terminaler, industriområder, flyplassrelatert merking og tar gjerne utfordringen med å dekke deres behov

omoss

Vi er ParkLines

ParkLines holder til på Vear utenfor Tønsberg. Primært er nedslagsfeltet vårt det sentrale Østlandet.  Men vi påtar oss også jobber lenger unna dersom arbeidsmengden er stor nok.

ParkLines påtar oss store og små oppdrag , fra små butikker og borettslag til store entreprenører – kjøpesentre – flyplasser og havneterminaler.

ParkLines har over 800 registrerte kunder, og lang erfaring innen oppmerking. Vi benytter oss kun av de beste produktene beregnet for nordiske forhold.

ParkLines er også sertifisert i START BANK med Id-nr: 140179

Referanser